Tips - en meer - uit de praktijk voor bij de raad betrokken personen

Tipje van de sluier

Actief politiek bedrijven gaat niet van zelf, vraagt ook veel van je tijd en is niet eenvoudig te combineren met je gezinsleven, je echte baan en de sociale contacten. Prioriteiten stellen en keuzes maken zijn onvermijdelijk om een goed evenwicht te vinden.

Als raadslid kun je snel 'verdrinken' in alle vergaderingen, overleggen en andere verplichtingen. Overdreven? Vraag dat maar eens aan een ervaren raadslid. Wees daarom kritisch wanneer je wordt uitgenodigd. Is je aanwezigheid noodzakelijk en gewenst, kun je er voldoende 'halen en brengen' of kan iemand anders net zo goed of zelfs beter de honneurs waarnemen? Als jouw aanwezigheid nuttig en gewenst is, bereid je dan goed voor en probeer bij te dragen aan een goede gang van zaken en hou steeds voor ogen waarom of waarvoor je bent gekomen. 

Wil je meer tips weten? Kijken dan snel in het menu aan de rechterkant en klik een van de onderdelen aan.

Alvast een tipje van de sluier.

  1. Raadslid zijn is een vak. En dat vak leer je al doende.
  2. Zie het eerste jaar vooral ook als een leerjaar. Gun jezelf die tijd.
  3. Schiet niet met losse flodders, maar kom met concrete voorstellen. Baseer je op feiten.
  4. Laat je niet gelijk uit het veld slaan door uitspraken "daar gaat de raad niet over".
  5. Probeer te relativeren. De wereld vergaat niet bij het nemen van een bepaalde beslissing, waarmee je het niet (helemaal) eens bent.
  6. Als raadslid krijg je veel verwijten over allerhande zaken, al dan niet terecht en al dan niet te weerleggen. Een dikke huid is vanuit dat perspectief dan wel gemakkelijk.
  7. Handel consequent en houd je rug recht, ook als er moeilijk besluiten genomen moeten worden.
  8. Politiek is veelal het sluiten van compromissen en een kwestie van 'geven en nemen'. Dat betekent dat je soms anderen, bijvoorbeeld van de oppositie, ook hun succes moet gunnen. Zeker vanuit de veronderstelling dat dit dan ook omgekeerd (eerder) het geval is.
  9. Het mag ook leuk zijn!