Tips - en meer - uit de praktijk voor bij de raad betrokken personen

Met wat meer woorden

Ik heb duidelijk affiniteit met het openbaar bestuur en inmiddels - mede door mijn werkervaring - een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Als inhoudelijk vrijgestelde manager heb ik bij mijn eerste werkgever, de gemeente Winschoten, leidinggevende ervaring opgedaan en te maken gehad met verschillende managementaspecten (personeelsbeleid, werkoverleg, budgettering, afdelingsplan, etc.). Daarnaast heb ik de afdeling Bestuursondersteuning meer vorm en inhoud gegeven. Gelijktijdig heb ik gefungeerd als 1e locosecretaris.

Vervolgens heb ik in vast dienstverband bij een detacheringsbureau een aantal interim-klussen gedaan, waarbij ik mij vooral heb beziggehouden met de invoering van het dualisme. Als (kwartiermaker) griffier heb ik de gemeenteraad van Vlagtwedde destijds, in 2002, geholpen bij de bestuurlijke omslag die voortvloeit uit het nieuwe duale stelsel. Aansluitend heb ik bij de provincie Groningen op tijdelijke basis gefungeerd als commissiegriffier en waarnemend Statengriffier. Vervolgens heb ik zes jaar - eerst op interim basis en later met een vast dienstverband bij de gemeente - met veel plezier als griffier bij de gemeente Slochteren gewerkt.

Vanaf 2010 heb ik de functie van griffier vervuld bij de heringedeelde gemeente Oldambt. De functie staat en de griffie is professioneel neergezet.

Vanaf het voorjaar van 2018 heb ik de overstap gemaakt naar de nieuwe gemeente Het Hogeland. Wederom als (beoogd)griffier bij een her in te delen gemeente in het noorden van het land.