Tips - en meer - uit de praktijk voor bij de raad betrokken personen

Meer tips en tricks

Durf te kiezen en los te laten.

Wellicht de belangrijkste tip voor elk raadslid is: concentreer je aandacht. Zeker in gemeenteland kunnen we over alles eindeloos overleggen en discussiëren. De beschikbare tijd en aandacht, zeker wanneer je streeft naar een goed evenwicht met de andere ook vaak minstens zo belangrijke zaken, is beperkt. Dat betekent keuzes maken! Selecteer en concentreer je op die onderwerpen die je echt belangrijk acht.

Meer weten? Lees dan de inleiding van mijn boek Raadsledenwijzer. Deze staat onder het kopje mijn publicaties. Is dat teveel moeite of heb je nu even geen tijd? Hieronder zal ik alvast de tips van de inleiding opsommen.