Tips - en meer - uit de praktijk voor bij de raad betrokken personen

Mag het een onsje minder zijn?

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd voor reflectie en bezinning. 
Mag het een onsje minder zijn?


Nog even een bestuurlijk Nederland gaat met zomerreces. De gemeenteraden zijn na de verkiezingen van 19 maart al weer volop aan de slag. Gedegen inwerkprogramma’s, kennismaken met het ambtelijk apparaat, inhoudelijk bijgepraat over de belangrijkste dossiers, terug kijkend naar de eerder genomen besluiten en vooruitkijken naar alles wat nog gaat komen, stortvloed aan informatie, instellingen en organisaties die allemaal en tegelijkertijd hun meerwaarde willen overbrengen, aanscherpen van vaardigheden, doorgronden van de lokale vergadercultuur en politieke mores, afspraken in de fractie, activiteiten vanuit de partij(lijn) en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Dat doe ik niet, maar volgens mij is mijn punt wel helder. 

En dan komt de inhoud nog. Slinkende financiën, de drie decentralisaties en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, de veranderende rol van de overheid en de gemeente, een economie die nog steeds niet echt op stoom komt, een haperende woningmarkt, een tot klant transformerende burger, een toenemende rol voor Europa en ook hier kan ik nog wel een tijdje mee doorgaan, maar dat doe ik ook niet.

Wat is nu mijn punt? Als raadslid kun je snel ‘verdrinken’ in alle vergaderingen, overleggen, sociale verplichtingen en je ‘onderdompelen’ in dossiers, regels en procedures. Daarnaast voel je de verplichting richting de kiezer. Je wilt het graag goed doen en pakt daarom alles en dan ook nog het liefst tegelijkertijd aan. Op zich heel begrijpelijk en wie maakt daar nu een probleem van? Ik zeker niet, maar wil daar graag wel wat tegenover stellen. 

Durf als raadslid te kiezen en los te laten. Concentreer je aandacht. Focus en kies maximaal vijf doelen die je in de komende vier jaar wilt verwezenlijken en waar jij het verschil kunt maken. Laat je niet meezuigen in de vergaderdrukte en allerhande interne zaken, waardoor de blik op buiten vertroebelt. Je mag ook best een keer nee zeggen. Raadslid zijn is een vak en dat vak leer je al doende. Zie het eerste jaar dan vooral als een leerjaar en gun jezelf die tijd! 

Tijdens de zomervakantie wordt het straks allemaal wat rustiger. Een natuurlijk moment om eens terug te kijken naar de eerste maanden en om de balans op te maken. En ja het mag hier een daar best een onsje minder, ondanks alles wat op de raden afkomt. Focus en concentreer je aandacht op je gestelde doelen. 

Dat verdient de kiezer! 

(De griffier, 6 juli 2014).