Tips - en meer - uit de praktijk voor bij de raad betrokken personen

Als de schilder....

Als de schilder jouw hele huis schildert met een penseeltje, ben je toch ook niet blij?

Als raadslid heb je verschillende mogelijkheden om je werk te doen. Keuze genoeg om je te onderscheiden. De gereedschapskist is gevuld met een aantal specifieke instrumenten. Mooi, maar wat moet je eigenlijk mee?

Volgens Wikepedia is een instrument ‘een werktuig, middel, een stuk gereedschap met een specifieke functie voor een bepaald doel’. Als raadslid kun je dus met deze instrumenten spelen. Waar hebben we het dan over? Het budgetrecht, het indienen van moties of amendementen, het stellen van vragen of het recht van initiatief.Deze mogelijkheden kunnen en moeten soms verschillend worden ingezet. Lastig om het juiste instrument te kiezen? Dat valt wel mee. Vertrekpunt is wat je wilt bereiken. Afhankelijk van het antwoord op deze basale vraag, hoort daar een specifiek instrument bij.

De instrumenten verschillen in zwaarte en kennen veelal eigen spelregels. Deze  zijn vastgelegd in de gemeentewet en het reglement van orde voor de raadsvergaderingen.  Wil je een uitspraak (wens, verzoek of oordeel) van de raad hebben, dan moet je een motie indienen.  Maar wil je de tekst van een (ontwerp)besluit aanpassen dan is het indienen van een amendement nodig.

In de praktijk zie je dat de instrumenten niet altijd even consequent en juist worden ingezet. Er wordt een amendement ingediend, terwijl het qua aard en inhoud gaat om een motie of omgekeerd.  Nu zie ik je al denken. Wat maakt dat nou uit. Het is toch helder wat de raad – bij meerderheid – wil en het beestje moet toch een naam hebben?

Deze reactie is begrijpelijk, maar de werkelijkheid is wat ingewikkelder. Zo kan het college een aangenomen amendement (dus een gewijzigd besluit) niet naast zich neerleggen. Een motie echter wel: ook al is deze door een meerderheid van  de raad aangenomen.  

Blijf je het lastig vinden om als raadslid een keuze uit jouw rijk gevulde gereedschapskist te maken? Aarzel dan niet en neem contact op met de griffier. De griffier helpt  graag verder, hij is daar voor enne…. domme vragen bestaan niet.   

(De griffier, 7 december 2014)